10 Νοέ 2014

η ιστορία της ομορφιάς

Εκτύπωση

 θέλεις; θέλω πάντα.

                     η πιο σύντομη ιστορία, η πιο μεγάλη.

    μάτια πάνω στον άλλον

    μάτια πάνω στον άλλον


παραπάτημα στις σκάλες ίσα για να αλλάξει η μουσική
                 σα να πήδηξε η βελόνα ή σα να κόλλησε
                                    τόση ώρα που δεν λένε να αλλάξουν πλευρά
                                            που δεν λένε να αλλάξουν πλευρά
                                            που δεν λένε να αλλάξουν
                                                       
                                            που δεν λένε